Az időjárást érdemben befolyásolni egyelőre nem áll módunkban, így maradtak azok a tényezők amelyre mi gazdálkodók vagyunk hatással: önözés és melioráció, talajművelés, termesztés technológia, faj és fajtaváltás valamint a tápanyag utánpótlás.

Cégünk profiljából eredően mi a tápanyag utánpótlás kérdésével, ott is leginkább a lombtrágyázás aktualitásaival tudunk hozzájárulni a tanulságok levonásához és a jövő évi sikerek eléréséhez.

A két őszi vetésű gazdaságilag meghatározó szántóföldi növényünk az őszi káposztarepce és az őszi búza tekintetében az elmúlt években egyre inkább előtérbe került az lombon keresztüli tápanyag utánpótlás, kifejezetten a mikroelem pótlás lehetősége. Annál is inkább, mivel a klimatikus anomáliák okozta stresszhelyzetek csökkentése mellett e két növény tekintetében (is) jelentősnek mondható hozamnövekedést sikerült elérniük a növénynemesítőknek. A repcében ma már mindenki 3to/ha feletti hozammal tervez, és a búza esetében is jelentősen nőttek a megtermelt mennyiséggel kapcsolatos elvárások az elmúlt 10-15 évben. Ez természetesen azt is jelenti, hogy a „megszokott” tápanyag utánpótlási gyakorlaton bizony változtatni kellet, és jóval több figyelmet kell szentelni a makro elemek mellett a mezo és mikro elemek pótlásának is.

Az őszi lomtrágya kijuttatása kapcsán a repcetáblákon egyszerűbb a helyzet, hiszen a rovar ellenni védekezések után gyom irtani és regulátorozni is szükséges lehet, gazdaságos lehetőséget teremtve ezzel a fenológiai fázisnak megfelelő lombtrágya együttes kijuttatására. Amennyiben a repce a kelést követően hozzájut a talajoldatban addigra oldott állapotba kerülő alaptrágyához, kezdeti fejlődése biztosítottá válik. Abban az esetben, ha ez – mondjuk egy őszi csapadékmentes időjárás következtében - mégsem következik be, akkor egy kondicionáló, stressz oldó lombtrágyázás elvégzése az első lomblevelek megjelenése utáni állapotban már indokolt. Ha sem a talajvizsgálati eredményeink sem a növényeink nem mutatnak tápelem hiányra utaló jeleket, akkor csupán a bór pótlásáról kell gondoskodnunk.

A bór, a virág és termésképzésben betöltött szerepe mellett, alapvető mikroelemnek tekinthető a növények tápelem-felvételében is, ezért folyamatos és egyenletes ellátottságra van szükség a tenyészidőszak során. Közreműködik a szénhidrátok és egyéb anyagcseretermékek szállításában és tárolásában, a szállítószövetek kialakításában, így őszi feltöltéséről, a biztonságos áttelelés érdekében mindenképpen gondoskodnunk kell. A repce 400-500g hektáronkénti bórigénye osztottan, őszi és tavaszi kezelésekre bontva hasznosul a leghatékonyabban. A megújult bórtrágyánk immár PoliBOR Plussz néven egyedülállóan magas (125g/l) kiválóan felvehető bór és egyéb mikroelem tartalma 2-3l/ha dózisban megfelelő megoldás a repce őszi bórigényének kielégítésére.

Az akár két héttel korábbi vetésidő és az őszi gyomirtás elterjedése miatt egyre gyakoribb az őszi búza őszi lombtrágyázása is. A kimutatható mikroelem hiányok mellett ilyenkor elsősorban a búza aktuális fonológiai fázisát támogató réz pótlása vált gyakorlattá. A magyar és nemzetközi kutatások egyaránt bebizonyították a réz, nitrogén és szénhidrát anyagcserében, a fehérje szintézisben, a növényi légzésben valamint a különböző enzimatikus folyamatokban betöltött kulcsfontosságú szerepét. Konkrétabban a réz: nélkülözhetetlen a megfelelő bokrosodásban, a korai kalászdifferenciálódásban és majd minden minőségi paraméter kialakításában. Talajaink réz ellátottsága országosan rendkívül heterogén, de általánosságban elmondható, hogy a nagy szervesanyag-tartalmú, laza szerkezetű podzolos talajok, valamint a magas pH értékű, bázikus táblák réztartalma általában alacsonyabb, így ezeken a területeken réztrágyázás mindenképpen indokolt. Az egyedülállóan magas réztartalmú Turbo Réz hektáronként 2-3l-es dózisú alkalmazásával –amit nem csak lombtrágyaként, de akár egy őszi UAN oldattal együtt kijuttathatunk – 150-240g könnyen felvehető kelatizált rézkomplexet biztosítunk a fiatal búzanövényünk számára, amely formulázottságának köszönhetően a talajba kerülve is megőrzi könnyű felvehetőségét, hiszen nem kötődik le a talajkolloidokhoz.

 

FitoHorm Kft